Utetime med Ringnes

Utetime: Hvordan utkonkurrere Netflix?

April 19, 2022 Ringnes AS Season 2 Episode 6
Utetime med Ringnes
Utetime: Hvordan utkonkurrere Netflix?
Show Notes

Utelivet tar av, men konsertarrangører fortvilet over endrede vaner som følge av pandemien – at folk fortsetter å velge Netflix framfor konserter og kulturopplevelser. 
I denne episoden snakker vi med markedsanalytiker Ole Petter Nyhaug. Hans spesialfelt er trendanalyser, forbrukerinnsikt  og innovasjon. Vi spør om pandemien har endret forbrukeratferden – eller har den forsterket en allerede etablert utvikling, og vil utelivet påvirkes av makrotrendene økt rentenivå og prisvekst?
Og om det blir store endringer i gjestenes adferd, hvordan kan bransjen forberede seg på at folk møter trangere tider?