Utetime med Ringnes

Kan ikke bransjen leie inn servitører lenger?

October 10, 2023 Ringnes AS Season 4 Episode 9
Kan ikke bransjen leie inn servitører lenger?
Utetime med Ringnes
More Info
Utetime med Ringnes
Kan ikke bransjen leie inn servitører lenger?
Oct 10, 2023 Season 4 Episode 9
Ringnes AS

April 2023 ble det innført nye regler for innleie av  arbeidskraft, og de nye reglene innebærer en betydelig innstramming for bedriftene - som at det ikke lenger er tillatt  med innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. 

I reglene er det unntak for kultur- og arrangementsbransjen, fordi slike bedrifter ofte har produksjonstopper i kortere perioder. Men i arbeidsdepartementets tolkning av unntaket vil det for eksempel kun være lov til å leie inn scenearbeidere til en festival fra bemanningsbyrå, men ikke serveringspersonale.

Ole Michael Bjørndal, som er fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv, er på plass i Ringnes Brygghus for å forklare hvordan endringene vil berøre utelivsbransjen og hvordan bransjeorganisasjonene jobber for å få et regelverk som er mer tilpasset bedriftenes behov. 

Show Notes

April 2023 ble det innført nye regler for innleie av  arbeidskraft, og de nye reglene innebærer en betydelig innstramming for bedriftene - som at det ikke lenger er tillatt  med innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. 

I reglene er det unntak for kultur- og arrangementsbransjen, fordi slike bedrifter ofte har produksjonstopper i kortere perioder. Men i arbeidsdepartementets tolkning av unntaket vil det for eksempel kun være lov til å leie inn scenearbeidere til en festival fra bemanningsbyrå, men ikke serveringspersonale.

Ole Michael Bjørndal, som er fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv, er på plass i Ringnes Brygghus for å forklare hvordan endringene vil berøre utelivsbransjen og hvordan bransjeorganisasjonene jobber for å få et regelverk som er mer tilpasset bedriftenes behov.