Utetime med Ringnes

Hvordan sette strek for trakassering og tafsing?

December 05, 2023 Ringnes AS Season 4 Episode 12
Hvordan sette strek for trakassering og tafsing?
Utetime med Ringnes
More Info
Utetime med Ringnes
Hvordan sette strek for trakassering og tafsing?
Dec 05, 2023 Season 4 Episode 12
Ringnes AS

Arbeidsmiljøloven endres på flere sentrale områder fra 1. januar 2024.  Det blir blant annet presisert at vernet mot trakassering også innebærer et vern mot seksuell trakassering.  Arbeidstilsynet og Likestillings-og diskrimineringsombudet har gått sammen om prosjektet "Sette Strek" (settestrek.no) for å tydeliggjøre både regelverket og hva ansatte og ledere bør gjøre for å skape et trygt arbeidsmiljø. Gjester er Thea Gabrielsen (t.h.) , jurist og rådgiver i LDO og Trine Elise Hammer (t.v.), seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, som blant annet har jobbet med tilsyn i utelivsbransjen i åtte år. 

Show Notes

Arbeidsmiljøloven endres på flere sentrale områder fra 1. januar 2024.  Det blir blant annet presisert at vernet mot trakassering også innebærer et vern mot seksuell trakassering.  Arbeidstilsynet og Likestillings-og diskrimineringsombudet har gått sammen om prosjektet "Sette Strek" (settestrek.no) for å tydeliggjøre både regelverket og hva ansatte og ledere bør gjøre for å skape et trygt arbeidsmiljø. Gjester er Thea Gabrielsen (t.h.) , jurist og rådgiver i LDO og Trine Elise Hammer (t.v.), seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, som blant annet har jobbet med tilsyn i utelivsbransjen i åtte år.