Utetime med Ringnes

Hva bør politikerne ta tak i nå?

April 17, 2024 Ringnes AS Season 5 Episode 4
Hva bør politikerne ta tak i nå?
Utetime med Ringnes
More Info
Utetime med Ringnes
Hva bør politikerne ta tak i nå?
Apr 17, 2024 Season 5 Episode 4
Ringnes AS

Ole Michael Bjørndal er fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv, som nylig har sendt sine innspill til innspill til programpolitikerne som skal lage sine politiske program for Norge 2025 - 2029. Målet er å sikre reiselivsnæringens behov for kompetanse og stabile rammebetingelser i årene som kommer.
Hansi inviterer derfor Ole Michael til Ringnes Brygghus for å høre mer om hvilke tiltak som står i «Reiselivets drømmekapittel for Stortingsvalget 2025».
 
 NHO Reiselivs innspill til partiene kan leses her: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/stortingsvalget/dokumenter/2025/reiselivets-drommekapittel2025/ 

Show Notes

Ole Michael Bjørndal er fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv, som nylig har sendt sine innspill til innspill til programpolitikerne som skal lage sine politiske program for Norge 2025 - 2029. Målet er å sikre reiselivsnæringens behov for kompetanse og stabile rammebetingelser i årene som kommer.
Hansi inviterer derfor Ole Michael til Ringnes Brygghus for å høre mer om hvilke tiltak som står i «Reiselivets drømmekapittel for Stortingsvalget 2025».
 
 NHO Reiselivs innspill til partiene kan leses her: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/stortingsvalget/dokumenter/2025/reiselivets-drommekapittel2025/