Utetime med Ringnes

Utetime: Hvordan skal vi komme oss over kneika?

January 25, 2022 Ringnes AS Season 2 Episode 2
Utetime med Ringnes
Utetime: Hvordan skal vi komme oss over kneika?
Show Notes Chapter Markers

Utelivsbransjen fikk bare så vidt øl i kranene igjen, med fortsatt strenge begrensninger, før regjeringen varslet at de avvikler kompensasjonsordningen fra og med 28. februar. Og det uten noe klart svar på hva som skjer med restriksjonene.

Samtidig sliter mange med pandemiutsatte skatter og avgifter som nå kreves inn av staten til en rentesats som nylig ble redusert til 6%. Hvordan skal bransjen forholde seg til nok en periode preget av usikkerhet. Hansi har invitert et kunnskapsrikt panel til Ringnes’ Brygghus for å finne svar på dette.

 Aksel Steen er daglig leder ved blant annet Bass og Eff Eff i Oslo. Han deltok også i Utetime i det som må sies å være pandemiens første fase. Den gangen snakket vi også om hvordan de stadig opplevde at forutsetningene endret seg – i rammevilkår og tiltaksnivå. Nå er han tilbake og deler både sine erfaringer med byråkratiske søknadsprosesser for støtteordninger og sine tanker for det vi håper er siste fase av pandemien.

I tillegg har vi med oss administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Han har tidligere uttalt seg skeptisk til regjeringens håndtering av siste nedstengning, nivået på forsinkelsesrenten og hvordan kompensasjonsordningene er utformet. – For å forebygge at noen kjeltringer utnytter systemet lager man ordninger som blir så stramme at det gjør det fryktelig vanskelig for det store flertallet av skikkelige virksomheter der ute, sier han.

 Helge Orten er medlem i Finanskomiteen på Stortinget for partiet Høyre og han er heller ikke tilfreds med den siste tiltakspakken regjeringen har lagt frem. Særlig trekker han fram overskuddsbegrensningen knyttet til kompensasjonsordningene som noe som slår feil ut.
 - Det er bra at bedriftene tjener penger, det er jo det som danner livsgrunnlaget, og også det som gjør at man klarer å gjøre opp forpliktelsene sine, sier Orten.

Aksel Steen,daglig leder ved blant annet Bass og Eff Eff.
Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
Helge Orten,medlem i Finanskomiteen på Stortinget for partiet Høyre.