Utetime med Ringnes

Utetime: Bred mobilisering for utelivsbransjen!

January 11, 2022 Ringnes AS Season 2 Episode 1
Utetime: Bred mobilisering for utelivsbransjen!
Utetime med Ringnes
More Info
Utetime med Ringnes
Utetime: Bred mobilisering for utelivsbransjen!
Jan 11, 2022 Season 2 Episode 1
Ringnes AS

Når denne podcasten spilles inn er vi ti dager inn i det nye året og fire dager unna fredag 14. januar. Kanskje får vi en etterlengtet avklaring på hva som venter rundt neste sving – om den nasjonale skjenkestoppen faller. 

Det er mye å frustreres over: Manglende forutsigbarhet. Dårlige kompensasjonsordninger som hardt rammer folkene i utelivet. Vanlige folk. Men selv i en sådan stund skal vi ta med oss det positive i situasjonen: Aldri har så mange snakket bransjens sak. Aldri har vi sett en tilsvarende mobilisering rundt vår bransje. Vi står slett ikke alene i kampen for bransjens sak!

I studio får vi besøk av to sterke stemmer som står sammen med oss.

Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv jobber forteller hvorfor de har gått sammen med LO og Fellesforbundet med et krav om å avvikle den nasjonale skjenkestoppen. Sammen med andre sterke bransjeorganisasjoner jobber NHO reiseliv nå på spreng for å skape en forståelse for situasjonen bransjen står i – og søke gjennomslag for bedre rammevilkår. 

Mímir Kristjánsson kom inn på tinget i forbindelse med det som var et brakvalg for partiet Rødt i høst. Han skjønner bransjen og vår situasjon. I Podcasten bistår han også med å tolke det som må sies å være en ganske kaotisk debatt rundt den nasjonale skjenkestoppen og våre rammevilkår. Han har også en klar mening om hva som trengs for å møte den prekære situasjonen i bransjen – og for tiden som kommer etter pandemien. 

Show Notes

Når denne podcasten spilles inn er vi ti dager inn i det nye året og fire dager unna fredag 14. januar. Kanskje får vi en etterlengtet avklaring på hva som venter rundt neste sving – om den nasjonale skjenkestoppen faller. 

Det er mye å frustreres over: Manglende forutsigbarhet. Dårlige kompensasjonsordninger som hardt rammer folkene i utelivet. Vanlige folk. Men selv i en sådan stund skal vi ta med oss det positive i situasjonen: Aldri har så mange snakket bransjens sak. Aldri har vi sett en tilsvarende mobilisering rundt vår bransje. Vi står slett ikke alene i kampen for bransjens sak!

I studio får vi besøk av to sterke stemmer som står sammen med oss.

Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv jobber forteller hvorfor de har gått sammen med LO og Fellesforbundet med et krav om å avvikle den nasjonale skjenkestoppen. Sammen med andre sterke bransjeorganisasjoner jobber NHO reiseliv nå på spreng for å skape en forståelse for situasjonen bransjen står i – og søke gjennomslag for bedre rammevilkår. 

Mímir Kristjánsson kom inn på tinget i forbindelse med det som var et brakvalg for partiet Rødt i høst. Han skjønner bransjen og vår situasjon. I Podcasten bistår han også med å tolke det som må sies å være en ganske kaotisk debatt rundt den nasjonale skjenkestoppen og våre rammevilkår. Han har også en klar mening om hva som trengs for å møte den prekære situasjonen i bransjen – og for tiden som kommer etter pandemien.